اخبار ترکیه

روند صعودی صادرات خودرو از ترکیه

روند صعودی صادرات خودرو از ترکیه

به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنایع خودروسازی اولوداغ ترکیه، طی هفت ماه امسال 16 میلیارد و 376 میلیون و 695 هزار دلار صادرات صورت گرفت.صنایع خودروسازی با سهم 13.5 درصدی از صادرات ترکیه بار دیگر در رتبه اول صادرات ...